UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie)
Forum Dominikana www.forum.dominicana.com.pl  Strona Główna

Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: sirga
09-08-2011, 22:53
Wymogi wizowe Ambasady w Bogocie dla Dominikańczyków chcących otrzymać wizę Schengen
Autor Wiadomość
MarekPP 
PIRAT Z KARAIBÓW

Dołączył: 22 Cze 2011
Posty: 231
Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-07-2011, 04:37   Wymogi wizowe Ambasady w Bogocie dla Dominikańczyków chcącyc

Ze strony http://www.bogota.polemb.net/index.php?document=60 tam jest tylko wersja hiszpańska . Tłumaczenie polskie jest zrobione na potrzeby Polaków którzy chcą zaprosic lub wysłać obywatela/lkę dominikańskiego do Polski lub Europy .Wiza SchengenWiza Schengen pozwala na wjazd i poruszanie się po 25 krajach grupy Schengen. Do grupy państw z układu Schengen należą : Austria, Belgia, Dania, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Węgry, Islandia, Włochy .Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Ważność wizy Schengen wynosi 90 dni, w okresie 6 miesięcy.

Jeśli planujesz pobyt dłuższy niż 90 dni w kraju należącym do układu z Schengen, należy zastosować krajowe wizy, ważne do 1 roku. Wizy krajowe dodatkowo pozwalają na pobyt w obszarze Schengen przez okres do 90 dni każdego okresu 6 miesięcy,tak jak wizy Schengen.
Składanie wniosków wizowych powinno odbywać się w ambasadzie lub konsulacie państwa do którego się wybieramy.

W sytuacji gdy planuje się podróż do kilku państw Schengen wniosek o wizę należy składać w odpowiednich placówkach państwa ,które jest glównym celem podroży.

Ambasada Polska przyjmuje wnioski wizowe tylko wtedy, gdy Polska czy Estonia (kraj reprezentowany przez ambasadę polska w Kolumbii w sprawach wydawania wiz Schengen) jest jedynym lub głównym celem podróży.

Wydział Konsularny ma przyjemność poinformować, że po wprowadzeniu usługi e-konsulat, umawianie spotkań jest możliwe wyłącznie poprzez internet poprzez stronę internetowa: http://www.e-konsulat strony www.msz.gov.pl

Spotkania realizowane są w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek od 10:00 A. M. do 12:00 M.

Każdy wnioskodawca musi wypełnić formularz (spotkania odbywają się w formie indywidualnej dla każdego wnioskodawcy).

W sezonie (od maja do września), oczekiwanie na spotkanie z urzędnikiem konsularnym może potrwać kilka tygodni. Dlatego zalecamy, aby rozpocząć proces z 3 miesięcznym poprzedzeniem planowanej daty podróży.

Aby umówić spotkanie i zarejestrować formularz należy:
1.
Odwiedzić http://www.e-konsulat.gov.pl/ strony polskiego MSZ

2.
Wybierz hiszpańską wersję językową

3.
W dziale Visado wybrać Visado nacional- Registra el formulario w przypadku ubiegania się o wizę dłuższą niż 3 miesiące lub Visado schengen- Registra el formulario w przypadku ubiegania się o wizę krótsza niż 3 miesiące.


4.
W sekcji Reserva de la fecha wypełnić wszystkie pola i wybrać możliwą wolna datę, w celu potwierdzenia rezerwacji wybrać Reserva

5.
Wypełniony wniosek potwierdzić Sigue

6.
Wybrać opcję Imprime, a następnie pobrać potwierdzenie spotkania


W dniu spotkania niezbędne jest przedstawienie wydrukowanego potwierdzenia spotkania.

Można upewnić się czy formularz został wydrukowany poprawnie poprzez sprawdzenie czy kod kreskowy po lewej stronie formularza jest prawidłowo wydrukowany

Jeśli system nie zaaprobował daty spotkania prawdopodobnie została wybrana opcja Rellena el formulario zamiast Registra el formulario w tym wypadku należy zastosować się do instrukcji powyżej w celu rejestracji formularza.

O wizę można się ubiegać z maksymalnym czasem wyprzedzenia 3 miesięcy od planowanego wyjazdu.


Jedynie w specjalnych przypadkach konsulat może zezwolić na wysłanie wniosku wizowego listem poleconym.W takim przypadku, wnioskodawca będzie musiał załączyć potwierdzone notarialnie upoważnienie aby dokumenty mogły zostać zwrócone przez pocztę. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich kosztów związanych z formalnościami i opłatami wysyłkowymi.

Jedynie w specjalnych przypadkach konsulat może zezwolić na złożenie wniosku wizowego przez osobę trzecią. Osoba ta musi mieć upoważnienie potwierdzone notarialnie.
Należy pamiętać przy planowaniu podróży, ze od złożenia wniosku wraz z wszystkimi dokumentami dodatkowymi oraz otrzymania przez konsulat potwierdzenia wpłaty wydanie wizy trwa zgodnie z przepisami do 15 dni a w szczególnych przypadkach do dni 60.


Przy składaniu wniosku należy przedstawić oryginalne dokumenty wraz z ich kopiami.

Ambasada nie przyjmuje dokumentów przesłanych faksem, pocztą lub przez e-mail. Wszystkie dokumenty muszą być złożone przez wnioskodawcę w dniu spotkania.

Opłata nie podlega zwrotowi a koszt spotkania z przedstawicielem konsularnym wynosi 82 USD, którą uiszcza się w banku.
Aby wypełnić formularz on-line:

Obcokrajowcy zainteresowani wyjazdem do polski mogą ubiegać się o wizy Schengen (w przypadku pobytu maksymalnie do 90 dni w ciągu 6 miesięcy) lub wizę krajowa (jeżeli pobyt przekracza 90 dni).

WYMAGANIA OGÓLNE

Wypełniony i podpisany formularz wizowy zawierający fotografie na jednolitym białym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm z przodu, gdzie głowa zajmuje między 70 a 80% obrazu.

1.
odwiedzić http://www.e-konsulat.gov.pl/ strony

2.
Wybierz hiszpańska wersja językowa

3.
W dziale Visado wybrać Visado nacional- Registra el formulario w przypadku ubiegania się o wizę dłuższą niż 3 miesiące lub Visado schengen- Registra el formulario w przypadku ubiegania się o wizę krótsza niż 3 miesiące.


4.
W sekcji Reserva de la fecha wypełnić wszystkie pola i wybrać możliwą wolna datę, w celu potwierdzenia rezerwacji wybrać Reserva

5.
Wypełniony wniosek potwierdzić Sigue

6.
Wybierać opcję Imprime, a następnie pobrać potwierdzenie spotkania


W dniu spotkania niezbędne jest przedstawienie wydrukowanego potwierdzenia spotkania.

Nie wolno pozostawić pustych okienek w formularzu, jeśli pytania nie odnoszą się do wnioskodawcy należy wpisać NO APLICA.

Paszport musi być ważny przez okres co najmniej 3 miesięcy od ostatniego dnia pobytu planowanej podróży, z minimum 2 wolnymi stronami na wizy. Ambasada zatrzymuje paszport w trakcie procesu wystawiania wizy.


Bilet podróży zawierający datę powrotu przed wygaśnięciem ważności wizy.


Ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje cały okres podroży na minimalna wartość polisy 30.000 euro, pokrywająca koszty opieki medycznej i hospitalizacji. Istotne jest, żeby ubezpieczenie było ważne we wszystkich państwach, które są częścią układu z Schengen. Firma ubezpieczeniowa musi mieć oddział w Europie. Jeśli masz ubezpieczenia, które zapewnia karta kredytowa, należy przedstawić regulamin ubezpieczenia zawierający oryginalna pieczęć banku wraz z karta kredytowa.


Listę firm ubezpieczeniowych akceptowanych przez państwa schengen można znaleźć pod poniższym linkiem.

http://www.bogota.polemb....po_Schengen.pdf

DODATKOWE WYMAGANIA

Wiza turystyczna:

Plan podróży


Rezerwacja hotelowa


Aktualne zaświadczenie sądu o nie karalności.


Dowody ekonomicznej wypłacalności (jeśli osoba zapraszająca opłaca podróż przedstawić notarialnie potwierdzony list sponsoringu).


Oryginały i kopie deklaracji podatkowych lub zaświadczeń o dochodach i odliczeń z dwóch (2) lat od osoby ubiegającej się o wizę lub osoby zapraszającej.


Oryginały i kserokopie wyciągów bankowych z (3) ostatnich miesięcy, rachunki bieżące i oszczędnościowe


Certyfikaty


Jeśli osoba ubiegająca się o wizę pracuje, oryginał i kserokopia świadectwa pracy, stanowisko, wynagrodzenia, stażu pracy oraz przyznanie urlopu na czas podroży.


Osoby pracujące na własny rachunek: oryginał wpisu do rejestru o prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby, numer telefonu oraz zaświadczenie o miesięcznych dochodach. Deklaracje podatkowe za ostatnie trzy lata.


Jeśli jesteś studentem: oryginał i kserokopia świadectwa z uczelni wskazująca kierunek studiów ,określająca czas do zakończenia studiów, wskazujące czas wakacji oraz zaliczenie ostatniego semestru.


Jeśli osoba ubiegająca się o wizę nie ukończyla18 lat i podróżuje bez rodziców: oryginał i fotokopię upoważnienia do opuszczenia kraju podpisane przez oboje rodziców i poświadczoną notarialnie przez notariusza, podając miejsce i czas trwania podróży. Zaświadczenie potwierdzone notarialnie odnośnie osoby która będzie odpowiedzialna za dziecko w czasie podróży.

WIZY BIZNESOWE:

Rezerwacje hotelowa


Aktualne zaświadczenie sądu o nie karalności.


Oryginał i kserokopię zaproszenia wydanego przez firmę zapraszającą, wskazującego cel i czas trwania wizyty oraz zaświadczającego o skali pokrycia kosztów osoby zaproszonej przez firmę zapraszającą.


Dowody ekonomicznej wypłacalności (w wypadku zaproszenia i sponsorowania przez firmę zapraszającą wymagane dokumenty musza być takie same jak dla osób ubiegających się indywidualnie).


Oryginały i kopie deklaracji podatkowych lub zaświadczeń o dochodach i odliczeń z dwóch (2) lat od osoby lub jednostki, która będzie obejmować podróż.


Oryginały i kserokopie wyciągów bankowych za trzy (3) ostatnie miesiące oraz rachunki oszczędnościowe.
WIZY STUDENCKIE :

Oryginalny i kserokopię zaświadczenia o akceptacji przyjęcia przez polska szkołę, stwierdzająca czas trwania studiów oraz warunki społeczno-ekonomiczne pobytu (zakwaterowanie, stypendia, ubezpieczenie itp.


Aktualne zaświadczenie sądu o niekaralności.


Udokumentowanie posiadania wystarczających środków na utrzymanie w Polsce..


Certyfikaty:

Oryginały i kopie deklaracji podatkowych lub zaświadczeń o dochodach i odliczeń z dwóch (2) lat od osoby lub jednostki, która będzie obejmować podróż.


Oryginały i kserokopie wyciągów bankowych za trzy (3) ostatnie miesiące, oraz rachunków bieżących i oszczędnościowych.
Wiza wizytowa: 
Aktualne zaświadczenie sądu


Oryginał i kserokopię zaproszenia, zatwierdzonego przez wojewodę stosownego województwa, wystawionego na adres osoby, która zaprasza .


Dokumenty stwierdzające o relacjach pomiędzy osoba zapraszającą a zapraszana.


Certyfikaty


Jeśli osoba ubiegająca się o wizę pracuje, oryginał i kserokopia świadectwa pracy, stanowisko, wynagrodzenia, stażu pracy oraz przyznanie urlopu na czas podroży.


Osoby pracujące na własny rachunek: oryginał wpisu do rejestru o prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby, numer telefonu oraz zaświadczenie o miesięcznych dochodach. Deklaracje podatkowe za ostatnie trzy lata.


Jeśli jesteś studentem: oryginał i kserokopia świadectwa z uczelni wskazującą kierunek studiów ,określającą czas do zakończenia studiów, wskazująca czas wakacji oraz zaliczenie ostatniego semestru.Jeśli osoba ubiegająca się o wizę nie ukonczyla18 lat i podróżuje bez rodziców: oryginał i fotokopię upoważnienia do opuszczenia kraju podpisane przez oboje rodziców i poświadczone notarialnie przez notariusza, podając miejsce i czas trwania podróży. Zaświadczenie potwierdzone notarialnie odnośnie osoby która będzie odpowiedzialna za dziecko w czasie podróży.
Wiz dla współmałżonków lub dzieci obywateli Unii Europejskiej 
Dokument potwierdzający związek z obywatelem Unii Europejskiej (zapis małżeństwa lub akt urodzenia, oryginał i kopia)


Kopię dowodu tożsamości ze zdjęciem w celu poświadczenia tożsamości obywateli europejskich (paszport, obywatelstwo karty)


Wizy dla członków rodziny obywateli UE są zwolnione z opłat.


UWAGI:

Prezentacja dokumentów nie gwarantuje otrzymania wizy, ostateczna decyzja należy do ambasady.

W celu odnowienia wizy lub zmiana danych w wydanej już wizie wymaga złożenia nowej aplikacji.

Proszę nie komunikować się telefonicznie w celu sprawdzenia statusu aplikacji, ustawy o prywatności nie pozwalają nam udzielać informacji w ten sposób.

Podanie fałszywych informacji w kwestionariuszu wizowym jak i sfałszowanie załączonych dokumentów jest niezgodne z prawem i przyczynia się do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby składającej taki formularz.
-------------------------------------------------- ------------------------------

ESTONIA

Kraj reprezentowany przez ambasadę polska w Kolumbii przy wydawaniu wiz wizytowych i turystycznych do państw Schengen.

Ambasada Polska w Bogocie informuje, że od 5 kwietnia 2010, Wydział Konsularny reprezentuje Republikę Estonii w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, która jest uchwałą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 810/2009.

Reprezentacja ta jest na podstawie umowy zawartej między Rządem Republiki Polska a Rządem Republiki Estońskiej weszła w życie w dniu 5 kwietnia 2010.

Konwencja nie ma zastosowania do wiz dyplomatycznych, oficjalnych, wiz pracowniczych, na przeprowadzenie badań, lub do innych czynności, które wymagają uprzedniego zezwolenia z Estonii.
_________________
Marek
 
 
Konsul 
Korpus Dyplomatyczny
Konsul RP w Puerto Plata


Wiek: 55
Dołączył: 07 Wrz 2011
Posty: 635
Skąd: Puerto Plata, Dominikana
Wysłany: 25-05-2012, 19:02   

Istotna zmiana : o wizę trzeba się ubiegać osobiście
_________________
Marek Piwowarski
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w Puerto Plata
Republika Dominikańska
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template spacevision v 0.3 modified by Nasedo. Done by Salseros

Forum dominikana

Dominikana wakacje, zdjęcia, informacje

Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12